Mount Power wskaznika przeliczeniowego kosztu odtworzenia Indeks wsb toruń bio czosnek tizi wuzu
 
Picture

Podobne:
tak to widzę - w drodze do kuchni wszystkich smaków
wskaznik wzrostu przecietnego miesiecznego wynagrodzenia
wskaźnik wzrostu cen materiałów budowlanych
wskaźnik bill'a williams'a accelerator oscillator
Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

Cytat:
I cóż po wariackich papierach. Szaleńcy ich nie uznają. Stanisław Jerzy Lec

tak to widzę - w drodze do kuchni wszystkich smaków

Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

Temat: koszt odtworzenia m2 w 2009 r.
Tutaj, na forum: OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) ogłasza się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3373Temat: Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
...mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W szczególności, w przypadku osoby, której przysługuje premia kompensacyjna w wysokości wyliczanej w oparciu o powierzchnię wszystkich lokali w budynku (w budynku są wyłącznie kwaterunkowe lokale mieszkalne) i za cały okres od 12 listopada 1994 do 25 kwietnia 2005, premia kompensacyjna będzie równa, w przeliczeniu na 1 m2 lokalu kwaterunkowego, co najmniej 10,5%, lecz nie więcej niż 14,7% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Bezpośrednim odbiorcą premii jest bank kredytujący. Z chwilą wpływu środków do kredytodawcy, premia zmniejsza pozostającą do spłaty kwotę wykorzystanego na remont kredytu. Warunkiem przekazania przez BGK premii bankowi kredytującemu jest realizacja odpowiedniego przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym oraz...
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=132


Temat: Podwyżka czynszu i jej uzasadnienie
  Wojewoda ogłasza co 6 miesięcy w dzienniku urzędowym województwa - w drodze obwieszczenia - wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów znajdujących się na obszarze danego województwa. Aktualne wskaźniki: Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych Dla dolnośląskiego to 3.097*3%/12 (miesięcy)=7,7425 zł/m2. Czyli do tej kwoty wynajmujący może bez uzasadnienia podnieść kwotę...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=48598


Temat: Wzrośnie dostępność mieszkań na kredyt z dopłatą
...i Poznaniu limity będą jednak niższe. W Gdańsk ceny nie ulegną zmianie. Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych udostępniło na razie siedmiu wojewodów. W miastach wojewódzkich limit podniósł się średnio o 2,7%, a w całych województwach – średni o 2,5%. Limity cen w rządowym programie „Rodzina na swoim” są ustalane jako średnia z dwóch ostatnich odczytów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, powiększonych o 40%. Wartości wskaźników są publikowane w odstępach półrocznych przez właściwych wojewodów. W większości województw dane ogłaszane są do końca marca i września. Natomiast w województwie pomorskim publikacje są przesunięte o kwartał, przez co w II kwartale 2010 roku nie zmienią się limity cen w programie....
Źródło: forumbiznesu.forumowisko.net/viewtopic.php?t=114


Temat: kredyty bankowe, dopłaty, ulgi i inne finansowe mieszkaniowe
...mieszkania może zostać określana na podstawie aktu notarialnego, operatów szacunkowych dostarczanych przez klienta lub dokonywana jest przez pracownika banku posiadającego uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Niezależnie od tego w odniesieniu do ubiegania się o kredyt preferencyjny ustawa nakłada warunek, aby cena nabywanego mieszkania nie przekroczyła kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Czy można kredytem z dopłatami sfinansować kupno lub budowę mieszkania lub domu z garażem? Tak. W przypadku zakupu lub budowy lokalu mieszkalnego powierzchnia garażu, podobnie jak powierzchnia innych pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego, nie stanowi części składowej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego...
Źródło: maszewska37.sisco.pl/forumphpbb/viewtopic.php?t=16


Temat: Bardziej dostępny kredyt z dopłatą
...możliwość kupna mieszkania na kredyt z dopłatą w tych miastach, w których rynkowe ceny nieruchomości są najwyższe, np. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Przykład 2. Wyższy mnożnik, większe możliwości Wymieniona w pierwszym przykładzie maksymalna cena metra kwadratowego, przyjmowana dla potrzeb udzielania kredytu preferencyjnego wynosi 7143 zł za m2 mieszkania, z uwzględnieniem współczynnika 1,4 w stosunku do średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 w danym województwie i mieście wojewódzkim. Wartość tego wskaźnika dla Warszawy wynosi więc około 5100 zł za 1 m2. Gdyby zastosować współczynnik 1,3, czyli sprzed nowelizacji ustawy, maksymalna cena metra mieszkania, które moglibyśmy kupić za preferencyjny kredyt wynosiłaby 6630 zł. Analizując dane o cenach rynkowych mieszkań w poszczególnych dzielnicach Warszawy, przy...
Źródło: forum.wiaderko.com/showthread.php?t=84861


Temat: HURA !!! DOPŁATA DO KREDYTÓW
...o której mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy. Decyzja o zwiększeniu kwoty kredytu preferencyjnego z dopłatami do oprocentowania podejmowana jest przez instytucję, która tego kredytu udzieliła. Po złożeniu przez kredytobiorcę wniosku o zmianę kwoty, instytucja ta dokona m.in. oceny, czy w przypadku zwiększenia kwoty kredytu zostanie zachowany warunek, iż cena 1m2 finansowanej nieruchomości nie może przekroczyć wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego dla gminy, na terenie której znajduje się ta nieruchomość (liczony jako średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego ogłoszonych przez właściwego wojewodę)." Wygląda na to, że PKO SA ma focha
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=62217


Temat: najem lokalu
Czy mógłby mi ktoś z Państwa wyjaśnić, jak obliczyć wartość odtworzeniową lokalu o powierzchni 46,2 m.kw. Z moich wiadomości wynika, że wartość odtworzeniowa, to iloczyn pow. użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m.kw. (wskaźnik przeliczeniowy wynosi 2020 za 1m.kwadratowy) O ile można podnieść czynsz za wynajem takiego lokalu, gdy stawka podstawowa w poprzednim okresie wynosiła 2,80 zł za 1m kwadratowy. Lub też inaczej - czy z kwoty 129,40 zł (za miesiąc) można podnieść do stawki 153,00 zł za miesiąc. Jeśli podwyżka nie jest zasadna, to czy warto zwrócić się z daną sprawą do Sądu....
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3120


Temat: kredyty bankowe, dopłaty, ulgi i inne finansowe mieszkaniowe
...pomoże państwo Preferencyjny kredyt, którego koszty odsetkowe w połowie sfinansuje budżet państwa, mogą otrzymać małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dziecko do lat 25, jeżeli uczy się ono w szkole wyższej. Jednak nabywany dom lub mieszkanie muszą spełniać określone warunki: > Mieszkanie nie może być większe niż 75 mkw., a dom - 140 mkw. > Cena mkw. nabywanego domu lub mieszkania nie może przekraczać średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (np. dla stolicy ten wskaźnik aktualnie wyniesie niespełna 4000 zł, dla województwa mazowieckiego - nie przekroczy 2700 zł). > Nieruchomość musi być położona na terenie Polski. > Dopłaty do odsetek nie obejmą całego kredytu, lecz jedynie tę część, która pokryje nabycie 50 mkw. mieszkania lub 70 mkw. domu. >...
Źródło: maszewska37.sisco.pl/forumphpbb/viewtopic.php?t=16